دسته: اقتصاد علم

اقتصاد علم

اقتصاد علم چیست و به چه می‌پردازد؟ اقتصاد علم عموماً از این جهت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که علم چه تأثیر بر اقتصاد و رشد اقتصادی دارد. «تجاری‌سازی علم» یکی از اصلی‌ترین کلیدواژه‌های این حوزه به شمار می‌آید. لیکن جهت ورود ما در حلقه حکمرانی علوم اجتماعی به این حوزه بررسی تأثیرات نحوه […]