دسته: ارزشیابی پژوهش و پژوهشگر

ارزشیابی پژوهش و پژوهشگر

ارزشیابی پژوهش به چه می‌پردازد؟ ویژگی‌های اجتماعی خاص جامعه علمی مخصوصاً خود قانون‌گذاری، شبکه‌های فرد محو‌ر (خود-مرکز) و طبیعت تغییر از پایین به بالا، نظامات ارزشیابی و خط‌مشی‌های ارزشیابی-پایه را به ابزار بسیار سودمند و شاید نا گریز در حکمرانی علم تبدیل کرده است چه برای کسانی که به دنبال مداخله و ایجاد تغییر در […]