دسته: اداره پژوهش

اداره پژوهش

اداره پژوهش چیست و به چه می‌پردازد؟ از حدود نیم‌قرن پیش، کار با پژوهش، پژوهشگران و مؤسسه‌های پژوهشی به عنوان یک حرفه مجزا در دنیا شناخته می‌شود. این حرفه خیلی از اوقات خودش را در زمره رشته‌های دانشگاهی مثل «اداره پژوهش» یا در زمره حرفه‌های دانشگاهی و علمی مثل «مدیر پژوهش» نشان داده است. پس […]