بسم الله الرحمن الرحیم(نسخه آزمایشی)

دسته: کتاب ماه

هزار چهره علم: گفتارهایی درباه دانشمندان، ارزش‌ها و اجتماع

  • توسط مجتبی جوادی
  • ۱ سال قبل
  • ۰
حوزه: تاریخ و فلسفه علم | مؤلف: Henry Byerly, Leslie Stevenson | انتشارات: westview Ress | سال انتشار: 2000 | کتاب هزار چهره علم کوشیده است که چیستی علم را در بستر تاریخی و اجتماعی توصیف کند. یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب مثال‌های فراوان آن از وضعیت روابط دانشمندان با جوامع و ارزش‌هاست. به تعبیر نویسندگان آن:«ما مدتی آموزگاران جوان بوده‌ایم. چنان که خواننده کتاب خواهد دید، ما زندگی‌نامه‌های اعصار جدید و قدیم را جستجو کرده‌ایم تا مثال‌های روشنی بیابیم.»

آخرین مطالب