دسته: یادداشت شفاهی

بحران‌های بزرگ و تحول‌های بنیادین علمی

  • توسط مجتبی جوادی
  • ۷ ماه قبل
  • 0
اساساً در بحران‌های بزرگ قصدی برای تجدیدنظر کلی و فرا رفتن از عادت‌واره‌های ذهنی و نهادی فراهم می‌شود. تا جایی که ما سراغ داریم تحولات مهم در علوم انسانی نیز در زمان بحران رخ داده است.