بسم الله الرحمن الرحیم(نسخه آزمایشی)
  • هَدی نِما
  • >
  • معرفی مقاله
  • >
  • شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان: مجتبی جوادی و حسن دانایی فرد

مجله: فصلنامه علمی راهبرد، تابستان ۱۳۸۷، دوره ۲۷، شماره ۲، صفحه ۸۶-۶۱

پژوهش کلید پیشرفت کشور است؛ زیرا یکی از پایه‌های مهم هرگونه رشد و توسعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود؛ و کیفیت مترقی نظام‌های پژوهشی مختلف در برخی کشورهای پیشرفته حاکی از این است. امروزه مسائل فراوانی در نظام پژوهشی کشور موجود است که موجب رخوت و کاهش نشاط علمی در جوامع علمی شده است؛ نظام پژوهش کشور علی‌الخصوص در حوزه علوم انسانی یک سردرگمی خاصی دارد و شاهد موازی کاری‌ها و هدر رفت منابع مالی، سرمایه انسانی و زمان هستیم و منشأ آن نیز عدم حکمرانی مطلوب در این عرصه است؛ از این رو پژوهش حاضر در صدد شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی است، تا بر این اساس امکان راهبری مناسب پژوهش‌های علوم انسانی حاصل گردیده و گامی در جهت طراحی مدل مطلوب اسلامی- ایرانی حکمرانی پژوهش باشد. در این پژوهش که از استراتژی پیمایش کیفی تبعیت شده است، پژوهشگر با حضور در عرصه‌های اصلی حکمرانی پژوهش علاوه بر مشاهده نزدیک به مصاحبه عمیق با خبرگان این عرصه پرداخته است. پس از گرداوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها با روش تحلیل مضمونی، چارچوب حکمرانی پژوهش استخراج و آسیب‌های آن نیز احصاء گردیده است. چارچوب نهایی دارای هفت بخش اصلی است که آسیب های مرتبط با هرکدام ذکر شده است. این بخش های هفتگانه عبارت‌اند از: کلیت نظام، درون داد، جعبه حکمرانی (به مثابه فرآیند سیستم پژوهش و دارای سه سطح کلان، میانی، خرد)، برون داد، باز داد، فرهنگ و محیط پژوهش و نظامات مرتبط با پژوهش. پژوهشگر برای بررسی اعتبار یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین آسیب‌ها (با اهمیت و تکرار بالا) را در قالب یک پرسشنامه به ۲۸ نفر از خبرگان (مصاحبه شدگان و سایرین) عرضه کرده است و در نهایت ضمن تأیید حداکثری از آسیب های مستخرج، مهم‌ترین و کم اهمیت‌ترین آسیب‌ها از نظر این خبرگان مشخص شده است.

حکمرانی پژوهش، تحول در علوم انسانی، پیمایش کیفی، نظام پژوهش

اشتراک گذاری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *