بسم الله الرحمن الرحیم(نسخه آزمایشی)
  • هَدی نِما
  • >
  • معرفی مقاله
  • >
  • مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم)

مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم)

نویسندگان: خلیل نوروزی، مجتبی جوادی، محمد عبدالحسین‌زاده، محمدسعید تسلیمی

مجله: دو فصلنامه علمی راهبرد، تابستان ۱۳۰۵، دوره ۲۵، شماره ۲، صفحه ۲۸-۵

هدف: معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد واسطه‌ای کلان، نقش اساسی و تعیین کننده‌ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. تلاش برای کارآمد کردن این نهاد یکی از تلاش‌های مهم برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش استخراج مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه‌ای کلان، در دولت دهم است.

روش: برای تحقق این هدف، با استفاده از روش داده بنیاد با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین؛ ابتدا مصاحبه‌های انجام شده از مسئولان و متصدیان پست‌های حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آراء آنها، مقوله‌های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه‌ای احصا شدند.

یافته‌ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد مقوله‌های مدل پارادایمی از جمله مقوله محوری، شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر و راهبردها و در نهایت پیامدها استخرج شدند.

نتیجه‌گیری: بر اساس مدل پارادایمی مقوله محوری این مدل، واسطه گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه سازی، مدیریتی و … می باشد. شرایط زمینه‌ای همچون زمینه‌های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط‌مشی‌ای و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت‌سازی، شبکه‌سازی و آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری نیز از جمله راهبردهای شناسایی شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه‌ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها بهینه‌هایی برای تضمین ایفای نقش، کارآیی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می شود.

معاونت علمی، واسطه علم و فناوری، نظام ملی نوآوری ایران، مدل پارادایمی، تئوری داده بنیاد.

اشتراک گذاری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *