بسم الله الرحمن الرحیم(نسخه آزمایشی)

پژوهشگران

دکتر سیدمجتبی امامی
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
استاد هادی حلقه حکمرانی علوم اجتماعی


 

مجتبی جوادی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
پژوهشگر حلقه حکمرانی علوم اجتماعی
متمرکز بر حوزه حکمرانی و اداره پژوهش


 

رضا عبیری
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 
پژوهشگر حلقه حکمرانی علوم اجتماعی
متمرکز بر حوزه اقتصاد علم


 

رضا طهماسبی بلوک آباد
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
عضو شبکه پژهشگران حلقه حکمرانی علوم اجتماعی
متمرکز بر حوزه حکمرانی دانش


 

محمدسعید عزیزی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
عضو شبکه پژوهشگران حلقه حکمرانی علوم اجتماعی
متمرکز بر حوزه ارزشیابی پژوهش و پژوهشگر


 

 

آخرین مطالب