بسم الله الرحمن الرحیم(نسخه آزمایشی)

دسته: گزارش‌ موضوعی

گزارش «کرونا و فرصت تکرار نشدنی جهش آموزش» منتشر شد.

  • توسط مجتبی جوادی
  • ۲ سال قبل
  • ۰
گزارش«کرونا و فرصت تکرار نشدنی جهش آموزش» به همت حلقه حکمرانی علوم اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد.

گزارش «چگونه پژوهش را به کرونا مبتلا کنیم؟» منتشر شد.

  • توسط مجتبی جوادی
  • ۲ سال قبل
  • ۰
گزارش«چگونه پژوهش را به کرونا مبتلا کنیم؟» به همت حلقه حکمرانی علوم اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد.

آخرین مطالب